Jurist arbeidsrecht

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal.

Jurist arbeidsrecht

Table of Contents

Jurist arbeidsrecht Amsterdam

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal. Voor ons staat het leveren van een oplossingsgericht advies centraal. Hierbij zetten wij onze expertise niet alleen voor je in, maar laten we je ook weten wat en hoe we dit doen. Het bieden van transparantie is wat ons als arbeidsrecht juristen onderscheidt. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

Een juridisch probleem of zorg. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Zeker in het arbeidsrecht is die kans vrij groot. Soms kun je een probleem met de werkgever zelf oplossen, eventueel met wat uitstekende aanbevelingen uit je omgeving. Anders wordt het als het probleem niet gelijk kan worden opgelost of als er een claim dreigt. In die gevallen is deskundig advies uiterst noodzakelijk. Uw werk is uw inkomen, en uw inkomen is de basis om uw leven te betalen. Het is dus uiterst belangrijk!

Bent u op zoek naar een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze professionele juristen staan voor u klaar en geven u advies in begrijpelijke taal. Voor ons staat het leveren van een oplossingsgericht advies centraal. Daarbij zetten wij niet alleen onze knowhow voor u in, maar laten wij u ook begrijpen wat en hoe wij dat doen. Die openheid is wat ons kenmerkt als jurist arbeidsrecht. Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Arbeidsrecht jurist

Het arbeidsrecht bepaalt de verhoudingen tussen werkgever en werknemer. De wetgeving legt verschillende regels vast tussen bedrijven en werknemers. Daarnaast zijn er ook afspraken tussen werknemer en werkgever. Deze worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De maximale duur van de proeftijd, het aantal reizen, uw inkomen en eventuele andere afspraken zoals het gebruik van de leaseauto enz.

Het Burgerlijk Wetboek bestaat uit bepalingen over bijvoorbeeld de betekenis van de arbeidsovereenkomst, kennisgevingstermijnen, beperkingen van de kennisgeving, opzeggingsgronden en de proeftijd. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst bevat de richtsnoeren voor de collectieve arbeidsovereenkomst.

Opstellen arbeidsovereenkomst

Er zijn tal van ontwerp arbeidsovereenkomst in omloop. Deze worden vaak gratis aangeboden via het web. Toch voldoen deze overeenkomsten niet altijd aan uw specifieke wensen en omstandigheden. Zo hebben overeenkomsten op collectief niveau meestal effect. Veel collectieve overeenkomsten leggen extra rechten en plichten vast met betrekking tot verlof en verzuim op cumulatief niveau. De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte kan hoger zijn dan het wettelijk minimum. In de cao kan staan dat bij ziekte eerst een aantal wachtdagen wordt gebruikt. Bepaalde groepen personeelsleden kunnen recht hebben op extra reizen. Ook in de CAO worden vaak specifieke gelegenheden toegelicht waarvoor extra verlof kan worden opgenomen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

In dit geval wordt een beëindigingsregeling opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, waardoor de beëindigingsvergoeding een flexibel product is. Als het initiatief voor de beëindiging bij het bedrijf ligt, de werknemer niets te verwijten valt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst het personeelslid recht op werkloosheidsvoordelen.

Ontslag met wederzijdse toestemming

Uw bedrijf zal doorgaans proberen een ontslagprocedure te voorkomen. Uw werkgever wil dan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Uw bedrijf zal dit doen door middel van een ontslagvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst. De werkgever kan u ook vragen de opzegging schriftelijk toe te staan.

Onze ervaring is dat bedrijven vaak grote druk uitoefenen op hun medewerkers om snel akkoord te gaan met uw ontslag. Ga nooit onmiddellijk akkoord! Wettelijk gezien moet uw werkgever u de tijd geven om juridische bijstand te krijgen. Gebruik deze tijd en laat u gratis adviseren door onze gespecialiseerde arbeidsrechtjuristen.

In dat geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is de werkgever de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Als de inspanning voor de beëindiging bij de werkgever ligt, het personeelslid geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst recht op een werkloosheidsuitkering. Uw werkgever wil vervolgens de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Dit doet uw bedrijf door middel van een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst.

Jurist arbeidsrecht

We kunnen u aanmoedigen en bijstaan met, om een paar dingen te noemen:

– ontslag op staande voet
– onderhandelingen over beëindiging van het werk
– vaststellingsovereenkomst
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden
– versterkingsprocedure
– suggesties voor concurrenten bepaling

Contact jurist arbeidsrecht​

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

020-4917801

info@ris-rijkschroeff.nl